Nawozy mineralne

Nawozy mineralne to jedne z popularniejszych nawozów stosowanych w ogrodnictwie i uprawach rolnych, dzięki którym jesteśmy w stanie w szybki sposób dostarczyć roślinom łatwo przyswajalnych składników pokarmowych. Na rynku ogrodniczym w sprzedaży dostępne są dwa główne typy nawozów mineralnych, nazywanych potocznie nawozami sztucznymi.

Mineralne nawozy jednoskładnikowe

Nawozy jednoskładnikowe, jak sam nazwa wskazuje, zawierają tylko jeden składnik pokarmowy i są stosowane w celu uzupełnienia niedoboru danego pierwiastka w glebie. Niedobór danego składnika pokarmowego w glebie można zbadać przeprowadzając badania chemiczne gleby, ale przy uprawach amatorskich i w ogrodnictwie zostaje najczęściej obserwacja kondycji roślin. Stosowanie mineralnych nawozów jednoskładnikowych wymaga więc od ogrodnika pewnej znajomości objawów niedoboru danego mikro lub makroelementu. Nawozy jednoskładnikowe możemy podzielić na pięć grup.

Nawozy azotowe

Azot stanowi główny składnik pokarmowy roślin i właściwe stosowanie nawozów azotowych może wpływać pozytywnie na efektywność upraw i wzrost plonów. Właściwe stężenie azotu w glebie wpływa na rozwój części zielonej roślin, prawidłowy rozwój liści i łodyg. Niedobór tego składnika pokarmowego objawia się zwolnionym rozwojem roślin, obniżenie chlorofilu i skrócenie czasu wegetacji. Nawozy azotowe są łatwo wymywane z gleby przez deszcze i szybko uwalniają się do atmosfery jeśli znajdują się na powierzchni gleby.

Nawozy fosforowe

Poprawia efektywność wykorzystania azotu przez rośliny i wpływa na wzrost jakości plonów. W ogrodnictwie stosuje się nawozy fosforowe okresowo ponieważ mają zdolność akumulacji w glebie i nie są łatwo wymywane przez deszcz. Fosfor ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin – jest więc ważny na początku okresu wegetacyjnego oraz w okresie rozwoju kwiatów i zawiązywania się owoców.

Nawozy potasowe

W Polsce gleby są dość ubogie w ten pierwiastek, tak istotny dla prawidłowego rozwoju roślin. Nawozy potasowe mają duże znaczenie dla roślin ponieważ potas (K) wpływa na asymilowanie CO2 przez rośliny, ich gospodarkę wodną (parowanie i pobieranie wody przez liście) i transport składników mineralnych: cukrów, białek i kwasów nukleinowych. Potas zwiększa odporność roślin na suszę i przemarzanie, poprawia jakość owoców i warzyw, wpływając na ich wybarwienie, smak i zapach.

Nawozy wapniowe

Wysiewane najczęściej jesienią wapno jest ważnym nawozem regulującym pH gleby i uwalniającym składniki pokarmowe do formy przyswajalnej przez rośliny. Wapń jest również istotnym dla prawidłowego rozwoju roślin składnikiem mineralnym.

Nawozy magnezowe

Mineralne nawozy wieloskładnikowe

Nawozy NPK