Wrzosiec rozpierzchły (Erica vagans)

Wrzosiec rozpierzchły (Erica vagans)