Wrzosiec darlejski (Erica x darleyensis)

Wrzosiec darlejski (Erica x darleyensis)