Podział botaniczny Kosaćców (Irysów)

Irysy ogrodowe (Kosaćce) zasadniczo możemy podzielić na dwa rodzaje, ze względu na formę części podziemnej byliny:

  • Irysy kłączowe – jak łatwo się domyślić, częścią podziemną są kłącza stanowiące organ spichrzowy rośliny.
  • Irysy cebulowe – gdzie organem podziemnym jest cebulka

Irysy kłączowe – podział na podgrupy

Dalszemu podziałowi możemy poddać Irysy kłączowe, które dzielimy na:

  • Irysy bródkowe
  • Irysy bezbródkowe
  • Irysy osnówkowe
  • Irysy botaniczne
  • krzyżówki międzygatunkowe Irysów